Makulární klub, z.s. byl Ministerstvem zdravotnictví ČR oficiálně přizván k projednávání problematiky OCT

18. 12. 2019

Jak byli všichni členové MK informováni e-mailem, byl Makulární klub, z.s. v roce 2018 oficiálně přizván Ministerstvem zdravotnictví ČR, aby se jako odborná společnost zúčastnil projednávání problematiky OCT.

Po rozsáhlé přípravě materiálů nám bylo nakonec v roce 2019 umožněno se zúčastnit zasedání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů. Doc. Souček zde předal zástupcům Všeobecné zdravotní pojišťovny, Svazu zdravotních pojišťoven a dalším členům skupiny přehled indikací OCT odpovídající každodenní praxi.

Tím se podařilo nejenom vyvrátit definici, která zde byla prezentována před námi, tj. že OCT je zbytečné a nepřínosné vyšetření, ale zároveň odstranit reálnou hrozbu, že za úhradu od pacienta budou lékaři sankcionováni. Tedy ti samí kolegové, kteří investovali do nejmodernější (a nákladné) techniky, a kteří trpělivě vysvětlují její přínos nemocným!

Stačilo málo a česká oftalmologie by se byla vrátila do minulého století, kdy tato revoluční metoda ještě nebyla dostupná.

Tohoto úspěchu by ovšem nebylo dosaženo bez obrovského úsilí, kvůli němuž nezbylo dostatek energie a času na dohled nad organizací každoročního výročního setkání, které se nakonec v Karviné neuskutečnilo. O nabízenou (neatraktivní) alternativu ve formě webináře pochopitelně byl zájem minimální, a tak bylo rozhodnuto o přeložení MK21 na rok 2020, konkrétně na 15. května. Místo konání bude upřesněno.