Praktické informace ohledně vykazování fluorescenční angiografie

26. 7. 2020

V souvislosti s ukončením registrace Fluorescitu ke dni 1. 7. 2020 zveřejňujeme návod od vedení Svazu zdravotních pojišťoven ohledně vykazování fluorescenční angiografie, který byl zaslán Výboru Makulárního klubu na náš dotaz, jak mají oftalmologové za této situace postupovat.

Vážený pan

doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.

Makulární klub, z.s.

Vážený pane docente,

děkujeme za Vaši zprávu.

Výkon Fluorescenční angiografie (FAG, kód 75129) lze vykázat i bez ZULP, v případě že jej uhradí pojištěnec. Na ZULP se nevztahuje ta podmínka, že jej nelze hradit samostatně. Dle výkladu SZP ČR výběr doplatku není nezákonný.

Vykazovat k úhradě již nehrazený původní FLUORESCITE není bez dalšího možné, jelikož se již jedná o neregistrovaný léčivý přípravek, jehož použití se navíc řídí vlastními legislativními normami (indikující lékař by použití měl správně hlásit i na SÚKL).

O úhradu LP FLUOCYNE lze žádat revizního lékaře zdravotní pojišťovny cestou §16 - v každém individuálním případě musí být naplněno znění Zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud máte takové případy za již proběhlý měsíc, lze požádat. Všechny svazové ZP jsou na případné schvalování připravené. Tato situace bohužel bude trvat pravděpodobně cca půl roku.

Pojišťovny předem o tomto výpadku nebyly informovány. Bohužel od SÚKL informace předem nedostáváme, informaci nám firma neposkytla.

Situaci aktivně řešíme s držitelem rozhodnutí o registraci nahrazujícího léčivého přípravku FLUOCYNE s cílem stanovení standardní úhrady.

S pozdravem,

MUDr. Renáta Knorová, MBA

Předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR