Složení výboru

Funkční období 2018–2023

Podle abecedy:

  • doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D. – předseda výboru
  • MUDr. Ilona Součková, Ph.D. – člen výboru
  • 3. člen výboru bude kooptován

Funkční období 2013–2018

Podle abecedy:

  • prof. MUDr. Boguszaková Jarmila, DrSc.
  • doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D. – předseda výboru
  • MUDr. Součková Ilona, Ph.D.