Zásady ochrany osobních údajů

I. OBECNÉ INFORMACE

 • Zásady ochrany osobních údajů

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě webových stránek makularniklub.com.

 • Definice osobních údajů

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Mezi obecné osobní údaje chápeme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. GDPR se vztahuje i na podnikající fyzické osoby, mezi osobní údaje patří i tzv. organizační údaje, kterými jsou e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

  Mezi citlivé osobní údaje patří členství v odborech a také údaje o zdravotním stavu. Do kategorie citlivých údajů nařízení nově zahrnuje genetické, biometrické údaje.

  Genetickými údaji jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků určité fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby nebo z analýzy jiného prvku, která umožňuje získat rovnocenné informace. Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním stavem, které vypovídají o tělesném nebo dušením zdraví člověka.

  Biometrickým údajem se rozumí podle poslední judikatury podpis.

 • Vložený obsah z jiných webů

 • Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

  Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 • Správce

 • Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

II. Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách

 • Provozovatel webových stránek

 • Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jedná se o spolek Makulární klub, z.s. (dále jen “spolek“). Tento spolek je dobrovolná, nepolitická, odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání, které spojuje zájem o oční lékařství.

 • Název spolku: Makulární klub, z.s.
 • IČ spolku: 28557972
 • Spisová značka: L 17755 vedená u Městského soudu v Praze
 • Sídlo spolku: Na Barikádách 676/36, Čakovice, 196 00 Praha
 • Identifikátor datové schránky spolku: qu84vdb
 • Jak shromažďujeme vaše údaje?

 • Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do registračního formuláře.

  Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

 • K čemu vaše údaje používáme?

 • Na těchto webových stránkách shromažďujeme osobní údaje z pouze tzv. „nutných“ cookies, které slouží k zajištění bezchybného fungování webových stránek. Dále sbíráme údaje z formuláře, abychom vás mohli kontaktovat a zařadit vás mezi registrované členy. Jedná se o formuláře na této a této adrese.

III. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

 • Od uživatelů, kteří se registrují prostřednictvím formuláře, ukládáme osobní údaje.
 • Doba zpracování os. údajů je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není možné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.
 • V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, pseudonymizovány, příp. anonymizovány.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou jsme povinni (případně oprávněni) podle platných právních předpisů tyto údaje uchovávat, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazku.
 • Spolek Makulární klub, z.s. se jako orgán řídí předpisy Stanovami spolku, které lze najít na adrese makularniklub.com/informace/stanovy.
 • Dále jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejdéle do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.
 • Osobní údaje, které výjimečně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, po kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.
 • Doba uchování údajů může být překročena výjimečně v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor či bude probíhat kontrola ze strany kontrolních orgánů apod.
 • Při určování přiměřenosti doby zpracování osobních údajů budou zohledňována také hlediska délky promlčecí doby, pravděpodobnosti vznesení právních nároků, pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a případných doporučení dozorových orgánů.
 • Shromážděné údaje budou vymazány při zrušení vašeho členství v Makulárním klubu či po ukončení obchodního vztahu. Zákonem stanovené doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

IV. Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

 • Pokud jste na tomto webu vyplňovali formulář, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Stačí, když nám pošlete neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.
 • Máte také právo požadovat opravu či o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.
 • Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese: info(zavináč)makularniklub.com
 • • Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým orgánem v oblasti práva na ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.
 • Právo na přenositelnost údajů

 • Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

 • Šifrování SSL nebo TLS

 • Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

 • Námitka proti reklamním e-mailům

 • Můžete kdykoliv vznést námitku proti použití vašich osobních údajů k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, například v podobě nevyžádaných e-mailů.

V. Kam posíláme vaše data? Nástroje třetích stran

 • Odeslané formuláře mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
 • Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.
 • K dalšímu předávání údajů nedochází, nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

VI. Analytické nástroje

 • Při návštěvě našich webových stránek nedochází ke statistickému analyzování vašeho chování při surfování.

VII. Obecné poznámky a povinné informace

 • Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
 • Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.
 • Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.
 • V našem spolku jsme nejmenovali konkrétního pověřence pro ochranu osobních údajů.

VIII. Soubory cookie

 • Tyto internetové stránky používají pouze nutné cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.
 • Nutné cookies jsou soubory, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (jako například vyplnění registračního formuláře).
 • Soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč a jazykovou preferenci při vaší další návštěvě.
 • Soubory cookies, které na těchto stránkách používáme, jsou pouze tzv. nutné.
 • Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
 • Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.
 • Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány samostatně.
 • Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o: typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, URL odkazující adresy, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku serveru, IP adresa. Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.
 • Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

IX. Registrační formulář

 • Pokud nám zašlete osobní údaje prostřednictvím formuláře, vaše údaje včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování registrace a pro případ dalších dotazů a také proto, aby vám mohla být vystavena faktura. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.
 • Zpracování údajů zadaných ve formuláři je proto založeno výhradně na vašem souhlasu (viz Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.
 • Údaje, které jste zadali do registračního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. poté, co dokončíme zpracování vaší registrace).
 • Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

X. Cookiebot

 • Naše webové stránky využívají technologii souhlasu od společnosti Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů.
 • Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen "Cookiebot"). Při vstupu na naše webové stránky je navázáno spojení se servery společnosti Cookiebot, aby byl získán váš souhlas a aby vám byla poskytnuta další vysvětlení týkající se používání souborů cookie.
 • Společnost Cookiebot poté uloží do vašeho prohlížeče soubor cookie, který identifikuje vámi udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud nevymažete samotný soubor cookie společnosti Cookiebot nebo dokud nezmizí účel, pro který se údaje uchovávají.
 • Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny. Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

XI. Závěrečná ustanovení

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2022.


Informace