7. setkání Makulárního klubu
a Setkání uživatelů OCT

27. 5. 2005

Souček P.: Fotodynamická terapie s verteporfinem u amelanotického melanomu choroidey

Cihelková I.: Charles Bonnetův syndrom u VPMD

Rencová E., Studnička J., Dusová J., Korda V. (FN Hradec Králové): Vitelliformní dystrofie makuly s extramakulární manifestací

Souček P.: Kombinace FTV s aplikací triamcinolon acetonidu u idiopatické CHNV

Cihelková I.: Neinfekční endoftalmitida po intravitreální injekci triamcinilon acetonidu

MUDr. Kaňovský (FN u Sv. Anny, Brno): Operace makulární díry IV. stádia (kasuistiky)