13. setkání Makulárního klubu

20. 5. 2011  |  Pardubická krajská nemocnice

Registrace účastníků, zahájení.

Přehledné referáty

Michels S.: Anti-VEGF in Europe and US, CATT study

Součková I.: OCT u makulárních chorob

Souček P.: Makulární edém u RVO – možnosti léčby

Hoder P.: Účinky EPA a DHA u suché a vlhké formy VPMD, komerční prezentace firmy Vulm

Přestávka, občerstvení, losování pořadí kazuistik

Kazuistiky

Andrenacciová E., Šafrová P: Oboustranný pokles vizu.

Klapuchová D., Jílek D.: Antifosfolipid-like syndrom

Mejzlíková E., Blažek J., Lochman J., Brož T., Ungermann L.: Neobvyklá porucha zraku vzniklá po operaci mozečku

Michels S.: Difficult retinal cases

Souček P., Součková I.: „Toxic tumor syndrom“ po brachyterapii pro MMCH

Souček P., Součková I.: Kvíz, aneb po bitvě je každý generálem

Souček P., Součková I.: Recidivující CHNV

Souček P., Součková I.: Kombinovaná terapie u CHNV při choroiderémii


Diskuze, ukončení.