10. setkání Makulárního klubu

23. 5. 2008

Kazuistiky

Brichová M., Heissingerová J., Hansa P., Říhová E.: Oční komplikace plicní hypertenze

Jeníčková D., Brichová M., Svozílková P.: Epimakulární membrána nejasné etiologie

Kotenová V.: Traumatická makulopatie

Löfflerová V.: Dystrofie čípků

Součková I., Souček P.: Idiopatické juxtafoveolární retinální teleangiektázie

Součková I., Souček P.: OCT u malých melanocytárních lézí

Souborný referát

Souček P.: Kombinace fotodynamické/antiVEGF terapie u degenerativní neovaskularizace makuly


Na závěr měl českou premiéru 3D film znázorňující vznik VPMD a mechanizmus účinku ranibizumabu.