16. setkání Makulárního klubu

16. 5. 2014  |  Pardubická krajská nemocnice

Live surgery

Bezstehová PPV u nemocných s chorobami vitreoretinálního rozhraní (operatér Souček P.)

Přednášky

(Dle abecedního pořádku přednášejících)

Adámková H., Novák J. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.): Od šípu k laseru

Korbelová P. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.): Prevence nitroočních zánětů při nitroočních operacích

Novák J. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.): Ablace choroidey a makula

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.): Měření choroidální tloušťky u onemocnění makuly na OCT

Součková I.1, 2, Souček P.1, 2, Adámková H.2, Novák J.2, Korbel B.3, Tomčová D.3, Ungermann L.31 Centrum klinické oftalmologie, Praha, 2 Oční a 3 Radiodiagnostické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.): Penetrující a perforující poranění bulbu (+ video)

Šimek J. (Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.): Trakční makulopatie – kazuistiky


Seminář byl zařazen do akcí kontinuálního vzdělávání ČLK (č. 35429). Účastníci obdrželi certifikát o účasti ohodnocené u lékařů 6, u sester 4 kredity.