9. setkání Makulárního klubu

25. 5. 2007

Registrace účastníků, zahájení, losování pořadí přednášejících.

Kazuistiky

Brichová M., Heissigerová J., Říhová E.: Serpiginózní choroidopatie

Cihelková I., Souček P.: Fotodynamická terapie a triamcinolon u PIC

Hovorka M.: Excentrická serosní chorioretinopatie

Kaňovský R.: Chirurgie sítnice, videokazuistiky

Landová A.: Diferenciální diagnostika VPMD

Souček P., Cihelková I., Šach J.: Endoresekce zbytkovitého choroidálního melanomu po radioterapii

Souček P., Cihelková I.,.: Fotodynamická terapie a fotokoagulace u kapilárního hemangiomu papily

Souček P.: Současnost a budoucnost léčby nevaskulární formy VPMD

Další program

  • Informace Přípravného výboru,
  • volby do výboru sdružení Makulární klub, z.s.,
  • vyhlášení voleb,
  • 1. zasedání výboru MK, o.s.

Akce měla charakter postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLK (ohodnocena 6 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrželi certifikát.