15. setkání Makulárního klubu

17. 5. 2013  |  Pardubická krajská nemocnice

Program

Lékařská sekce

Adámková H.1, Souček P.1, 2, Součková I.1, 2, Novák J.1, Lochman J.1 ( 1 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice, 2 Centrum klinické oftalmologie, Praha): Endoftalmitida po operaci katarakty

Mejzlíková E.1, Mejzlík J.2, Vincent O.3 ( 1 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice, 2 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice a fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 3 Radiodiagnostické oddělení Pardubické krajské nemocnice): Multioborový pohled na symptomatologii a diagnostiku tumorů očnice

Novák J. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): CME po operaci katarakty

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Avastin u drúzoidní ablace RPE

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Nález po léčbě preparátem aflibercept (Eylea, Regeneron, USA)

Souček P.1, 2, Součková I.1, 2, Adámková H.2 ( 1 Centrum klinické oftalmologie, Praha, 2 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Teleterapie u retinálního hemangiomu

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): LFK+Avastin u zbytkovitého melanomu cévnatky

Souček P.1, 2, Součková I.1, 2, Adámková H.2 ( 1 Centrum klinické oftalmologie, Praha, 2 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Endoftalmitida u kožní mykózy

Souček P.1, 2, Součková I.1, 2, Adámková H.2 ( 1 Centrum klinické oftalmologie, Praha, 2 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Komplikace biopsie cévnatky

Souček P.1, 2, Součková I.1, 2, Novák J.2 ( 1Centrum klinické oftalmologie, Praha, 2 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): 27G PPV v PKN

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): LFK+Avastin u chorioretinální anastomózy

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Ozurdex u diabetické makulopatie

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): TMC u CME po sekundární endoresekci uveálního melanomu

Součková I., Souček P. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): OCT nálezy u peelingu ERM s pseudodírou

Součková I., Souček P. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Stargardtova choroba a fundus flavimaculatus s rodinnou zátěží

Součková I., Souček P. (Centrum klinické oftalmologie, Praha, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Bleb-like sy po operaci rhegmatogenní amoce

Sesterská sekce

Hývlová J. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Ošetřovatelská péče o pacienty po PPV

Pilařová M. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): PPV očima sálové sestry


Seminář byl zařazen do akcí kontinuálního vzdělávání ČLK (č. 32189). Účastníci obdrželi certifikát o účasti ohodnocené u lékařů 6, u sester 4 kredity.