Jubilejní 20. setkání Makulárního klubu

11. 5. 2018  |  Břevnovský klášter, Markétská 1/28, 169 00 Praha 6-Břevnov

Přednášky

Souček P. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Dva pohledy zpět

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): „Live ambulance – 12měsíční sledování pacientů z videokazuistik prezentovaných na MK19“

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Videosurgery (Synchisis scintillans s VMT, VMA u druhostranné MD, Lamelární díra, Multiple subretinal fluid blebs)

Igondová Z., Slepánek J. (Oční oddělení, NsP Karviná-Ráj): Submakulární hemoragie

Kwan A. (Queensland Eye Institute, Brisbane, Austrálie): A case of macular haemorrhage (komentovaná videokazuistika s audiozáznamem)

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Získané choroby makuly (kazuistiky IPCV a CSCHR)

Váňová P., Hrablíková T., Lasota Z. (Oční oddělení Karviná-Ráj, Krevní centrum s.r.o., Frýdek-Místek): Rheoferéza a suchá forma VPMD na našem pracovišti

Součková I., Souček P. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Charles Bonnetův syndrom

Chrapek O. (Oční klinika FN a LF UP v Olomouci): Anti-VEGF léčba subfoveolární membrány u mladé ženy (kazuistika)

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Choroidea (kazuistiky CHNV u névu a choroidal folds)

Součková I., Souček P. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Vogt-Koyanagi-Haradova nemoc, kazuistika

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Syndrom mnohočetných mizejících bílých teček (MEWDS), kazuistika

Slepánek J., Igondová Z. (Oční oddělení, NsP Karviná-Ráj): Přínos OCT angio v diagnostice DR

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Exsudativní retinální arteriální makroaneuryzma, kazuistika

Souček P., Součková I. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Makula a gangliové buňky (kazuistiky pacientů s glaukomem, sclerosis multiplex, adenomu hypofýzy a drúz papily n. II.)

Organizační záležitosti MK, z.s.

  • Přijetí revidovaného znění stanov
  • Zvolení nového výboru MK na funkční období 2018–2023: doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D. – předseda výboru, MUDr. Ilona Součková, Ph.D. a MUDr. Jiří Slepánek – členové výboru
  • 21. setkání MK se bude konat 10. 5. 2019 v Karviné, hlavní organizátor: prim. MUDr. Jiří Slepánek

Koncert klasické hudby – Consortium Pragense Orchestra

Prohlídka klášteru s průvodcem

Fotogalerie