12. setkání Makulárního klubu

5. 3. 2010  |  Clarion Congress Hotel, Praha

Kazuistiky

Profesor Gabriel Coscas: The importance of multi-modality and blue laser fundus autofluorescence imaging in the diagnosis and management of retinal diseases

Langrová H.: ERG u makulárních chorob

Souček P., Součková I., Šín M., Chrapek O., Řehák J., Ernest J.: Lucentis s Visudynem u neovaskulární degenerace makuly, multicentrická studie

Součková I., Souček P.: Macugen u diabetického makulárního edému

Svozílková P., Říhová E., Heissigerová J., Brichová M., Špička I., Kalvodová B.: Cystoidní makularní edém vzácné etiologie

Souček P., Součková I.: Lucentis u větvové venózní okluze sítnice

Součková I., Souček P.: Racemózní hemangiom sítnice

Liehneová K., Součková I., Souček P.: Subretinální neovaskularizace u choroidálního osteomu

Souček P., Součková I., Šach J.: Difúzní choroidální melanom

Bressler N.: Retinal macroaneurysm