11. setkání Makulárního klubu

22. 5. 2009

Registrace účastníků, občerstvení, losování pořadí přednášejících.

Zahájení, poznámky k podmínkám úhrady jednotlivých léčebných metod u degenerativní neovaskularizace makuly.

Kazuistiky

Landová A., Bečková Z.: Hypertonická retinopatie u preeklampsie

Löfflerová V.: Retinopatie u krevních onemocnění

Sejčková L. a kol.: CME a uveitida spojená s JIA

Souček P., Součková I.: Drúzoidní ablace RPE

Souček P., Součková I., Šach J.: Endoresekce en bloc

Souček P., Součková I.: Anti-VEGF terapie u makulárního edému

Součková I.: Klasifikace CME

Součková I., Souček P.: Retinální makroaneuryzma

Souborný referát

Souček P.: Současné možnosti diagnostiky a terapie makuly z hlediska přístrojového vybavení


Diskuze, ukončení.