8. setkání Makulárního klubu

26. 5. 2006

Kazuistiky

Cihelková I., Souček P., Šach J.: Choroidální melanom simulující maligní zvrat melanocytomu zrakového nervu při kongenitální oční melanocytóze

Landová A., Cihelková I.: Zánětlivé neovaskulární membrány

Plšková J., Svozílková P., Brichová M., Dubská Z., Říhová E.: Cystoidní makulární edém vzácné etilogie

Rencová E., Bláha M., Bláha V., Studnička J.: Rheoferéza jako metoda léčby suché formy VPMD, první výsledky

Souček P., Cihelková I.: Fotodynamická terapie s verteporfinem u subfoveolární metastázy karcinomu prsu

Souček P., Cihelková I.: Ranibizumab u klasické formy choroidální neovaskularizace při VPMD, 12měsíční výsledky

Svozílková P., Říhová E., Plšková J.: Diseminovaná uveitida?

Souborný referát

Souček P.: Role antioxidantů se zinkem u intermediální formy věkem podmíněné makulární degenerace, indikace preparátu Ocuvite PreserVision