17. setkání Makulárního klubu

24. 4. 2015  |  Pardubická nemocnice, Nemocnice pardubického kraje, a.s.

Live surgery

Novák J. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Operace katarakty se zadní kasulotomií (Live surgery)

Souček P.1, 2, Novák J.21 Centrum klinické oftalmologie, Praha, 2 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): 25G PPV pro synchízu společně s operací katarakty (Live surgery)

Souček P.1, 2, Součková I.1, 21 Centrum klinické oftalmologie, Praha, 2 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): 25G PPV s peelingem ERM – stejné jako před rokem? (Live surgery)

Přednášky

Rokytová B., Zrůstová J. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Desinfekční program při operacích zadního segmentu z pohledu sálové sestry

Adámková H. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Diabetická makulopatie v praxi

Adamková M. (Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): Oční komplikace u preeklampsie

Součková I., Souček P. (Centrum klinické oftalmologie, Praha): Indikace angiografie s indocyaninovou zelení (ICG) u makulárních chorob

Souček P.1, 2, Součková I.1, 21 Centrum klinické oftalmologie, Praha, 2 Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice): „Live ambulance“ aneb sledování vloni operovaných pacientů

Vzdělávací akce je pořádána podle stavovského předpisu ČLK č. 16, účastníci obdrží certifikát o účasti ohodnocené 6 kredity.

Projednání a schválení nových stanov valnou hromadou v souvislosti se změnou statutu Makulárního klubu z občanského sdružení na zapsaný spolek podle § 214 až 268, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 11 až 24 a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.